(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ​ស្ដីពី​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ​ទៅសិក្សា​នៅ​ថៃ ចំនួន២២០កន្លែង ​ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៧ ក្រោមគម្រោងព្រះរាជឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្សត្រីយ៍មហាចក្រី សិរិនថន៕

ព័ត៌មាលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ ទាំងស្រុង៖