(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា បានប្រកាសអំពីលទ្ធផលផ្លូវការ នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃទី៣-៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសអំពីលទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ លោក ប្រាក់ សុខុន៖