(ភ្នំពេញ)៖ ការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពអន្តរជាតិក្នុងវគ្គទី២ រយៈពេល ៤៥នាទីរវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជា និងជម្រើសជាតិហុងកុង បានចាប់ផ្តើមបន្តទៀតហើយនៅម៉ោង ១៩៖៥១ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

វគ្គទី១ រយៈពេល៤៥នាទីដំបូង ក្រុមហុងកុង បាននាំមុខកម្ពុជា ២-០ បណ្តោះអាសន្ន ដែលជាការធ្វើបានសម្រេចនៅនាទីទី៧ និងនាទីទី៣២៕