(ភ្នំពេញ)៖ តាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យជាតិ និងគណៈគ្រូពេទ្យរាជធានី ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលានេះបញ្ជាក់ថា ដោយមានការចាំបាច់ មហាសន្និបាតបូកសរុបការងារអាណត្ដ៦ឆ្នាំ លើកទី២ និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ អាណត្ដ៦ឆ្នាំ លើកទី៣ ដែលបានគ្រោងធ្វើឡើង នៅថ្ងៃសុក្រទី៧ខាងមុខនេះ នឹងលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦វិញ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានលិខិតនៅខាងក្រោម៖