(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្តីប្រកាស អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការ របស់រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នៅទីក្រុងញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក។ កិច្ចប្រជុំនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយលោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមដែរ។

ខាងក្រោមនេះជា លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន នៅទីក្រុងញូវយ៉ក៖