(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា បានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ថា ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦តទៅ ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ណូវែលហ្សេឡង់ នឹងចេញទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិក (E-Visa) ជូនដល់អ្នកស្នើសុំទិដ្ឋាការណូវែហ្សែឡង់នានា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

ព័ត៌មានលម្អិត ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេស ណូវេលហ្សេឡង់ ក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.immigration.govt.nz ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេស៖