(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បាននឹងកំពុងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយ ស្ដីពីការទិញស្រូវកម្ពុជា ដើម្បីជួយដល់កសិករកម្ពុជា ដែលបានរៀបចំឡើងនៅ ទីស្នាក់ការរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។

ក្នុងសន្និសីទនេះ ក្រោមវត្តមាន លោក សុខ ពុទ្ធីវុធ ប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា និងសមាជិក សមាជិកាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបផងដែរ៕