(អាមេរិក)៖ គេហទំព័រ Business Insider​ បានឱ្យដឹងថា ការប្រៀបធៀបរវាងកាមេរ៉ារបស់ទូរសព្ទដៃស្មាតហ្វូតទំាងពីររបស់ ក្រុមហ៊ុន Apple គឺ iPhone 7 និង iPhone 7 Plus ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទូរសព្ទដៃ Samsung Galaxy S7 បានបង្ហាញថា កាមេរ៉ារបស់ Galaxy S7 ​នៅតែល្អជាងទូរសព្ទដៃ iPhone ​ទំាងពីរនេះ ដែលវាអាចជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយ សម្រាប់អ្នកគំាទ្រ Galaxy S7 តែអាចជារឿងខកចិត្ត​បន្តិចបន្តួចដែរ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone 7 និង iPhone 7 Plus​។

យោងតាមគេហទំព័រ Business Insider ដដែលបានឲ្យដឹងថា iPhone 7 Plus​ គឺមានបចេ្ចកវិទ្យាមួយចំនួនដែល Galaxy S7 មិនមាន ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំសម្រាប់ iPhone ​នោះគឺ Lens​ កាមេរ៉ា ព្រោះវាបានបន្ថែមសមត្ថភាពថតរូបថ្មីមួយ ដែលមិនបាន បង្ហាញនៅលើឧបករណ៍ដ៏ទៃទៀត។

ដូច្នេះបើចង់ដឹងច្បាស់អ្នកអាច ពិនិត្យមើល លើរូបភាពប្រៀបធៀបរវាងកាមេរ៉ា iPhone 7 និង iPhone 7 Plus ជាមួយនឹង កាមេរ៉ាទូរសព្ទដៃ Samsung Galaxy S7 ដូចខាងក្រោម៖

 

iPhone 7

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​

Samsung Galaxy S7

iPhone 7 Plus​