(ភ្នំពេញ)៖ លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានថ្លែងថា គ.ជ.ប គ្រោងនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធឆ្លើយតបសារជាសំឡេង ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមទូរស័ព្ទ ហៅកាត់ថា (IVR) ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងរបៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹង នៅក្នុងដំណាក់កាលពីរ គឺដំណាក់ កាលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងដំណាក់កាលបិទផ្សាយ បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប ស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ប្រិច (BRIDGE) នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប ទាំងស្រុង៖