(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេស សំរាប់សប្តាហ៍ចុងក្រោយពី SHARP KOTEN Promotion នៅក្រុមហ៊ុន អូ អឹម ស៊ី និង សាខាទឹកថ្លា ស្តាតចាស់ សែនសុខ​ ។ កាដូ និងឆ្នោតផ្សងសំណាងជាច្រើនទៀតនៅតែបន្តផ្តល់ជូន​អតិថិជនទាំងអស់បានជាវផលិតផលផលសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយ និងគេហដ្ឋាន ម៉ាក SHARP ។

សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង! យើងខ្ញុំរង់ចាំលោកអ្នករហូតដល់ថ្ងៃទី ២៩ កញ្ញា ។ ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័ ០២៣ ២២ ៤៨ ៦៦/០២៣ ២២ ៤៨ ៤៤ / ០១២ ៤០ ៨១ ៨៦ ។ SHARP ផ្តល់សុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ៕