(ភ្នំពេញ)៖ លោក ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បាន​​អញ្ជើញចូលរួមធ្វើបទឧទេ្ទសនាម នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាព ជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់មន្ដ្រីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា​​ប្រមាណជា១៣០នាក់។

ពិធីនោះក៏មានការចូលរួមពីបណ្តាថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការនៃធនគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាច្រើនរូបទៀតផងដែរ៕