(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន​និងកីឡា លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពន្យាពេលកាល បរិច្ឆេទប្រឡងជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ ប្តូរពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ទៅថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៦វិញ។

នេះបើតាម​រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំលោក ហង់ ជួនណារ៉ុន បានឲ្យដឹងថា កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ សុំចុះឈ្មោះប្រឡង ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ទៅថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦៕

សូមអាចព័ត៌មានលម្អិតរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន​និងកីឡានៅខាងក្រោម៖