(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្តេជ្ញាដ៏ប្តូរផ្តាច់ ក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ការបង្ហាញការប្តេជ្ញាជាថ្មីនេះ បានធ្វើឡើងតាមរយៈសារលិខិតមួយ ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី២១ កញ្ញាស្អែកនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសារលិខិតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖