(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានបង្ហាញវីដេអូស្តីពីសមិទ្ធផល ដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរ នៅក្នុងទិវាជាតិ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ​ លើកទី៧ ក្រោមប្រធានបទ «រៀនឲ្យចប់ ឲ្យចេះ ឲ្យមានការងារ» ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ៕

សូមទស្សនាដូចតទៅ៖