(ភ្នំពេញ)៖ លោកបណ្ឌិត យង់ ពៅ អ្នកជំនាញភូមិសាស្រ្តនយោបាយ បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវមានការពង្រឹងសមត្ថភាពការទូតរបស់ខ្លួន ព្រមជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេដឹងពីជំហរការទូតរបស់កម្ពុជា ដែលលោកបណ្ឌិតហៅថា សមរភូមិការទូត សមរភូមិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ខណៈដែល ប្រទេសជុំវិញយើង ជាពិសេសថៃ និងវៀតណាម គេបានប្រើប្រាស់ការទូត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបសគេយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីនយោបាយការទូតរបស់ខ្លួន។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការលើកឡើងទាំងស្រុងរបស់លោកបណ្ឌិត យង់ ពៅ នៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Talk ដែលបានផ្សាយនាថ្ងៃសៅរ៍ សប្ដាហ៍កន្លងទៅ៖