(ភ្នំពេញ)៖ ប្រម៉ូសិនពិសេសគ្រប់ឈុត ផ្តល់ជូនពិសេសក្នុងខែនេះពី ក្រុមហ៊ុន Safe Home យើងខ្ញុំជាដៃគូទទួលសិទ្ធិលក់បន្ដ នឹងចែកចាយបន្ត ពីរោងចក្រធំរបស់ HIKVISION។ Safe home យើងខ្ញុំក៏មានជាងជាបុគ្គលិកផ្ទាល់មានជំនាញច្បាស់លាស់ សុទ្ធសឹងតែងមេជាងមានបទពិសោធន៏ ជាច្រើនឆ្នាំ មានភាពទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងរចនាបថស្អាត។ ដើម្បីជៀសវាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយកជាងពី ខាងក្រៅ ធ្វើជូនដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវ និងសេវាកម្មល្អ សូមជ្រើសរើសនៅទីនេះខណៈក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលចែកចាយនូវផលិតល្អ បំផុត ពីរោងចក្រផ្ទាល់ផងដែរ។ ជាងនេះទៅទៀត រាល់ការជាវជាឈុតអតិថិជននឹងទទួលបាននូវការ Free បន្ថែមដូចជា៖ ការតំឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ, Hard disk, Power Supply, ខ្សែកាមេរ៉ា, ខ្សៃ HDMI/VGA, ក្បាលBNC, DDNS/Cluod IP សម្រាប់មើលតាមទូរសព្ទ ជាមួយនឹងការធានាពេញ១ឆ្នាំ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងតាមរយ៖ E-mail៖ [email protected] និងទៅកាន់អាសយដ្ឋាន នៅជិតស្តុបអាងទឹកអូរទ្បាំពិច #168D, St. 215 (Nehru Blvd), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh ឬចុចទីនេះដើម្បីស្វែងរកទីតាំងហាង https://goo.gl/maps/JdvWpUzgrgT2 ។ ព័ត៌មានលម្អិត តាមទូរសព្ទលេខ៖ 023 885 369, 077 505 400, 093 505 400, Telegram / Line / Viber 077 505 400៕