(សៀមរាប)៖ សភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តសៀមរាប-ឧត្តរមានជ័យ ក្នុងអណត្តិទី២ លើកទី១ បានរៀបចំសន្និបាតបោះឆ្នោតជ្រើសរើស សមាជិកជ្រើសតាំងបង្គ្រប់កូរ៉ុម នៅថ្ងៃទី១៦ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដោយសមាជិកជ្រើសតាំង​២រូប ដោយសមាជិក២រូប បានលាលែងដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួន ដែលសមាជិកជ្រើសតាំងសរុបមាន​១៥រូប និងសមាជិក សមាជិការ សរុប​៣២៣រូប។

ពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើង ក្រោមវត្តមាន លោក គឹម ឆៃហៀង អភិបាលរងខេត្តសៀមរាប និងលោក ហ៊ុយ ភៀវ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តសៀមរាប-ឧត្តរមានជ័យ រួម និងសមាជិក សមាជិការ ប្រមាណជាង១០០រូប។ ​បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត​៣រូប គឺ​ទី១​-លោក សេន រិទ្ធ ទទួលបានសម្លេងឆ្នោត ៦២សម្លេង ទី២-លោក ឡាយ លន់ ទទួលបាន ៤៦សម្លេង និងទី៣-លោក វ៉ា គ្រី បានទទួល៣៨សម្លេង ហើយជាលទ្ធផង​​សម្រេចបានទៅលោក​ សេង រិទ្ធ និងលោក ឡាយ លន់។

ជាមួយគ្នានោះដែរ លោក ហ៊ុយ ភៀវ ​បញ្ជាក់ថា យោងទៅតាមតម្រូវការនៃកូរ៉ុម សម្រាប់ដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំ និងដើម្បីបង្រ្គប់ចំនួនសមាជិក ដែលបានឈប់ ហើយអាចឲ្យការិយាល័យប្រតិបត្តិដំណើរការ បានរលូនឡើងវិញ ក្នុងចលនាជម្រុញសកម្មភាពការងារឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត និងដោយយោងតាមលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ បានសម្រេចរៀបចំ សន្និបាតបោះឆ្នោតជ្រើសរើស សមាជិកជ្រើសតាំងបង្រ្គប់កូរ៉ុម នាពេលនេះឡើង​៕