(សៀមរាប)៖ លោក សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ នាថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានចូលរួមមហាសន្និបាទប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ២០២៤ ជាវាគ្មិនកិត្តិយសជាន់ខ្ពស់ក្នុងវេទិកានៃកិច្ចសន្ទនា និងការផ្គូផ្គងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃក្រោមប្រធានបទ «ឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា» ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកជាង៥០ប្រទេស៕