(ភ្នំពេញ)៖ សាលារៀន ខេមអេលីត ជូនដំណឹងដល់សិស្សានុសិស្ស មាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាល និងសាធារណៈជនទូទៅ ដែលមានការគាំទ្រពិសេសពីសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប និងវិទ្យាស្ថាន ខុងជឺ នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា សាលារៀន ខេមអេលីត បានប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍មួយចប់កម្មវិធី។

កម្មវិធីមានដូចជា៖

១. ចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ
ក. មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា ៣៥០ដុល្លារ/ឆ្នាំ (រហូត)
ខ. មធ្យមសិក្សា ៣៩០ដុល្លារ/ឆ្នាំ (រហូត)
២. មត្តេយ្យភាសាអង់គ្លេស អន្តរជាតិ (ទទួលកុមារពីអាយុ ២ឆ្នាំ) អាហារូបករណ៍២០% ជារៀងរហូត
៣. មត្តេយ្យភាសាអង់គ្លេស-ចិន (ទទួលកុមារពីអាយុ២ឆ្នាំ) អាហារូបករណ៍ ៥០% ជារៀងរហូត
៤. ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សធំ (ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង) អាហារូបករណ៍ ៤០% ជារៀងរហូត
៥. កុំព្យូទ័រវគ្គខ្លី ភាសាថៃ និងភាសាអង់គ្លេស ចុងសប្តាហ៍

បញ្ជាក់៖ កម្មវិធីចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ ស្របតាម ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយបន្ថែម សិល្បៈ ភាសា កុំព្យូទ័រ គំនូរ របាំ កសិកម្ម កីឡា និងបំណិនជីវិត។
កម្មវិធីភាសាទាំងអស់ (កុមារ និងសិស្សធំ) បង្រៀនដោយគ្រូបរទេស និងមានគ្រូខ្មែរជាជំនួយការ។ ការបង្រៀនផ្តោតលើ បំណិននិយាយ និងស្តាប់ ដែលធ្វើឱ្យសិស្សអាចប្រើប្រាស់ភាសាបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានភាពក្លាហាន។

អសយដ្ឋាន៖ ទីតាំងទី១- អគារលេខ ១៦២ ABC ផ្លូវ១៤៣ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន (ខាងជើងវត្តទួលទំពូងប្រហែល៣០០ម)

ទីតាំងទី២-អគារលេខ២៧៨ ផ្លូវ១៨២ (ទេពផន) សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរសព្ទលេខ៖ ០១០ ៦៦៦ ៨៩៧ (បឹងកេងកង) / ០៦៩ ៦៦៦ ៨៩៧ (ទេពផន) / ០៧០ ៨៣ ៥៥៥៥ (ទូទៅ)