(បាត់ដំបង)៖ យ៉ាងហោចណាស់ មានក្មេងទំនើងសរុប៨នាក់ ត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងចេញដីការឃុំខ្លួន នៅថ្ងៃទី២៩ និងទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ នៅក្នុងសំណុំរឿង២ផ្សេងគ្នា ខណៈបក្ខពួករបស់ពួកគេជាច្រើនទៀត ត្រូវបានតុលាការកំពុងបន្តចំណាត់ការ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបង៖