(ភ្នំពេញ)៖ រាជ​​រដ្ឋាភិបាលចេញ បានចេញអនុក្រឹត្យ​ កំណត់នូវរូបសញ្ញា និងត្រារបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ក្នុងដំណើរការការងាររបស់ខ្លួន និងបង្ហាញនូវអត្ថន័យនៃរូបសញ្ញានេះផងដែរ។ នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖