(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង មួយស្ដីពីការចុះត្រួតពិនិត្យ និងផ្លាស់ប្ដូរនាឡិការទឹក នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

រដ្ឋាករស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ទៀតថា កំឡុងពេលធ្វើការពិនិត្យវាស់ស្ទង់ ឬផ្លាស់ប្ដូរនាឡិកាទឹកនេះ នាំឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ​ នឹងមានភាពរអាក់រអួល៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖