(ព្រះសីហនុ)៖ សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នៅពេលនេះមានករណីគ្រោះអគ្គិភ័យ កំពុងឆាបឆេះភោជ្ជនីយដ្ឋានចិន នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបិតត្រាង ស្ថិតក្នុងស្រុកព្រៃទប់ ខេត្តព្រះសីហនុ។ ខណៈពេលនេះ សមត្ថកិច្ច និងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ កំពុងចេញជួយអន្តរាគមន៍ បាញ់ទឹកពន្លត់៕