(ភ្នំពេញ)៖ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីមួយ ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង ប្រធានគណៈមេធាវី អាណត្តិទី១១ ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨។

បើតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់គណៈមេធាវី ដែលអង្គភាព Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បញ្ជាក់ថា ការឃោសនាបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសប្រធានគណៈមេធាវីនេះមានរយៈពេល៣០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីសម្រេច របស់គណៈមេធាវីដូចខាងក្រោម៖