(ភ្នំពេញ)៖ លោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកទីកន្លែង ដែលសាកសមសំរាប់ការពិភាក្សាជំនួញ របស់លោកអ្នកមែនទេ! ឥឡូវនេះនៅ ភោជនីយដ្ឋាន SALT N PEPPER មានរៀបចំជាឈុតម្ហូបពិសេស សម្រាប់ការជួបជុំពិភាក្សារបស់លោកអ្នកហើយ ក្នុងតម្លៃដ៏ពិសេស ផងដែរ។

ឈុតម្ហូបដែលមានពីរមុខក្នុងតម្លៃ១០ដុល្លារ ឬក៏ឈុតម្ហូបបីមុខ ក្នុងតម្លៃ១៣ដុល្លារ សម្រាប់ការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នក។ ជាងនេះ ទៅទៀត សម្រាប់​ការរចនាតុបតែង ​របស់ភោជនីយដ្ឋាន​ មានភាពទាក់ទាញ បរិយាកាស ស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យការពិភាក្សារបស់លោកអ្នក មានភាពរលូន។

កុំគ្រាន់តែលឺគេថា អសា្ចរ្យយ៉ាងណានោះ ចង់ដឹងថានៅភោជនីយដ្ឋាន SALT N PEPPER ពិតជាល្បីទាំងរសជាតិម្ហូប ទាំងការចនា ទីតាំងមែននោះ ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារ SALT N PEPPER ឥឡូវនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៩៦១ ៨៨៨ ឬ ០៨៥ ៣៣៣ ៦៧២ ។

ជួបគ្នានៅភោជនីយដ្ឋាន SALT N PEPPER GASTRO PUB ដែលសិ្ថតក្នុងសណ្ឋាគារសាន់អ៊ែនមូន!