(ភ្នំពេញ)៖ ទិញផ្ទះពីបុរី គ្រីស្ដាល់ មិនបាច់មានប្រាក់កក់ មិនបាច់ស្មុគស្មាញជាមួយធនាគារ គឺគ្រាន់តែបង់រំលស់ ផ្ទាល់ជាមួយ បុរីតែម្ដងក្នុងអាត្រាការប្រាក់ ១% អាចបង់រំលស់ បាន១៧ឆ្នាំ តម្លៃ៥០០០០ដុល្លារឡើងទៅ។

សូមរួសរាន់ឡើង ចំនួនមានត្រឹមតែ៥០ផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ។
បញ្ជាក់៖
-ផ្ទះ មានប្លង់រឹង
-៩ខែ ចូលនៅបាន

អាស័យដ្ឋានស្ថិតលើផ្លូវជាតិ ២១B ហួសបន្ទាយសុវត្ថិភាព ទួលក្រសាំង១៥០ម៉ែត្រ ក្រុងតាខ្មៅ ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៩២ ៦៦៦ ៦៦៦ និង ០១២ ៨១២ ០០៧៕