(ភ្នំពេញ)៖ លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានថ្លែងឲ្យដឹងថា សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពី «សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន» គិតមកដល់ពេលនេះ សម្រេចបាន៤០%ហើយ និងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០១៧។

ការថ្លែងដូចច្នេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែល លោករដ្ឋមន្ត្រី ខៀវ កាញារីទ្ធ កម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល «សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន» ជំនាន់ទី២ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ បានឲ្យដឹងថា «យើងចង់ពន្លឿន នៃការពិភាក្សានេះ (សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន) ឲ្យបានឆាប់រហ័ស ពីព្រោះចប់ពិភាក្សាក្រុមការងារភាពបច្ចេកទេសហើយ បានយើងដាក់ច្បាប់នេះ ទៅជាការប្រជុំអន្តក្រសួង ហើយច្បាប់នេះ នៅពេលដែលវាចេញ នឹងគ្របទៅលើច្បាប់ជាច្រើសណាស់ ដូច្នេះត្រូវការធាតុចូលរបស់ក្រសួងជាច្រើន ព្រោះវាប៉ះក្រសួងនេះ ក្រសូងនោះ»

លោករដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានបន្តថា ការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល «សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន» ជំនាន់ទី២នេះ គឺដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយល់អំពីខ្លឹមសារ នៃសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន បើទោះបីច្បាប់នេះមិនទាន់ចេញក៏ដោយ ប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មាន មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីជួយពង្រាយ និងផ្សព្វផ្សាយ ទៅដល់ប្រជាជន ស្របតាមគោលការណ៍ថា «ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងការសំរេចចិត្តត្រឹមត្រូវ»

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អង្គការ យូឌីស្ដូ និងវិទ្យាស្ថានសារគមនាគមន៍កម្ពុជា ដែលបានរៀបចំ ដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាសេចក្ដីព្រាង ច្បាប់នេះ ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលជាការមួយល្អ ៕