(ភ្នំពេញ)៖​ លោក​ ហ៊ុយ​ វណ្ណៈ​ ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា​ ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់​ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់​ ដែលបានចូលរួមក្នុង​កម្មវិធីរាត្រីសមោសរ​ របស់សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា​ យ៉ាងច្រើនកុះករ។

ការថ្លែងរបស់លោក​ ហ៊ុយ​ វណ្ណៈ​ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលបញ្ចប់កម្មវិធីរាត្រីសមោសរ​ នៅយប់ថ្ងៃទី៣១​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៦នេះ​ នាសណ្ឋាគារកាំប៉ូឌីយ៉ាណា៕