(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានសម្រេចប្តូរឈ្មោះមូលដ្ឋានសមុទ្រ កងទ័ពជើងទឹក ទៅជាមូលដ្ឋានសមុទ្ររាម កងទ័ពជើងទឹក។

ក្នុងអនុក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាដោយសម្តេចធិបតីកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ បានបញ្ជាក់ថា បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណា ដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។