(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ រថយន្តដឹកសពរបស់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់ នៅទូទាំងប្រទេស នឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យយក កម្រៃសេវាពីការដឹកសពទៀតទេ ទោះជាក្នុងករណីណាក៏ដោយ ហើយការចំណាយក្នុងការដឹកសពនេះ ត្រូវប្រើប្រាស់ថវិការបស់រដ្ឋ។

នេះបើតាមលិខិតរបស់ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖