(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយ អំពីការបើកកម្មវិធីប្រកួតលើកទី១ ជ្រើសរើសយុវជនកម្ពុជា ដែលមានថ្វីមាត់លើសិទ្ធិមនុស្សចំនួន៣នាក់ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន (Best Speakers on Human Rights of ASEAN) ទៅប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា៖