(ភ្នំពេញ)៖ Fresh News មិនត្រឹមតែផ្តល់ជូនលោក-អ្នក នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍ ដែលកំពុងកើតមាននៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេ Fresh News ក៏មានបញ្ចូលនូវកម្មវិធីដ៏ទំនើបឈ្មោះ Find Me ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការសែ្វងរកជួបគ្នា ទោះនៅទីណាក៏ដោយ។ 

Find Me នឹងផ្តល់លេខកូដ៦ខ្ទង់ សម្រាប់ស្ថាប័នធំៗរដ្ឋ, ក្រសួង និងទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលស្វែងរក។

Find Me! ជាកម្មវិធីមួយដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Fresh News ជាកម្មវិធីធ្វើឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួលស្វែងរកទីតាំង និងងាយស្រួលជួបគ្នា គ្រាន់តែលោកផ្ញើលេខកូដនៅក្នុង Find Me របស់លោក-អ្នក, នោះភាគីម្ខាងទៀតនឹងងាយស្រួលស្វែងរកគ្នា។

គ្រាន់តែអ្នកចូលទៅកាន់កម្មវិធី Fresh News ហើយចូលទៅកាន់ Find Me ហើយចុចប៊ូតុង ចំណុចកំណត់ទីតាំង រួចចុចផ្ញើ Message ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ (012xxxxxx) លោក-អ្នកត្រូវការជួបនោះ។ បន្ទាប់មកភាគីខាងម្ខាងទៀត ដែលជាអ្នកទទួល Message នោះ នឹងយកលេខ Pin Code ចំនួន៦ខ្ទង់ (123xxx) ទៅវាយក្នុងប្រអប់ Find Me នោះវានឹងបង្ហាញផែនទីថា ភាគីខាងដែលយើងត្រូវការជួបនោះនៅទី កន្លែងណា ហើយអ្នកងាយស្រួល ទៅកាន់ទីតាំងកន្លែងនោះដើម្បីជួបគ្នា។

Fresh News ភ្ជាប់លោកអ្នកទៅកាន់ពិភពព័ត៌មាន ដែលកំពុងកើតមាននៅជុំវិញពិភពលោក !

Fresh News សន្យានឹងបន្តធ្វើការគ្រប់កាលៈទេសៈ ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៌ថ្មីៗ ភ្លាមៗគ្រប់ពេលវេលា ទៅដល់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោក-អ្នក ទាំងព័ត៌មានកម្ពុជា និង ព័ត៌មានពិភពលោក ។

សូមចូលទៅកាន់ App Store រឺ Google Play ដើម្បី Download ដោយឥតគិតថ្លៃ និងដោយសេរី ! ប្រសិនមានចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទ៖ 017 608 006 ៕

- សូមទស្សនាវីដេអូ ក្នុងការប្រើប្រាស់ Find Me ខាងក្រោមនេះ ៖