(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំ តាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំដែនដី និងនគរូបនីយកម្ម ដែលមានលោក ប៉ែន សុផល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដី ជាប្រធាន និងមានអនុរដ្ឋលេខាធិការ ៥នាក់ជាអនុប្រធាន រួមទាំងមានសមាជិក ១៧រូបផ្សេងទៀត៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី ទាំងស្រុង៖