(ភ្នំពេញ)៖ មន្ទីរពេទ្យពេទ្យមិត្ដភាពខ្មែរ-សូវៀត សហការជាមួយនឹង សមាគមចក្ខុកម្ពុជាអន្ដរជាតិ បានរៀបចំកម្មវិធីពិនិត្យ និងវះកាត់ភ្នែក ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីទី២២-២៤ ខែសីហា ខាងមុខនេះ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង ប្រធានមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី បានថ្លែងថា មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី បានសហការជាមួយនឹងសមាគមចក្ខុកម្ពុជាអន្ដរជាតិដើម្បី រៀបចំពិនិត្យភ្នែក ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រ មកពិនិត្យ និងវះកាត់បាយភ្នែកដោយឥតគិតថ្លៃ នៅថ្ងៃទី២២-២៤ ខែសីហា ខាងមុខនេះ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ទំនើបទាន់សម័យ វេជ្ជបណ្ឌិតពោរពេញ ទៅដោយសមត្ថភាពទាំងជាតិ និងអន្ដរជាតិ ពិសេសនេះជាឱកាសមួយ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ នៅតាមទីជនបទ ដែលមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកានោះទេ។

លោកបន្ថែមថា ដូច្នេះសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ អញ្ជើញមកទទួលយកសេវាកម្មពិនិត្យ និងវះកាត់បាយភ្នែកដោយ ឥតគិតថ្លៃ នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី ដែលសហការជាមួយនឹង សមាគមន៍ចក្ខុកម្ពុជាអន្ដរជាតិ ដែលមានរយៈជាងមួយអាទិត្យនេះឲ្យបានច្រើន ផងដែរ។

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី និងសមាគមចក្ខុកម្ពុជាអន្ដរជាតិ បានពិនិត្យ និងវះកាត់បាយភ្នែក ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់រួចមកហើយ៕