(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅថ្ងៃនេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសថា ខ្លួននឹងរៀបចំពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឆ្នាំ២០១៦ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង គ.ជ.ប ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងជប៉ុន នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ នាសណ្ឋាគារ អ៊ឹមភើរៀល (ជាប់មាត់ទន្លេ)។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប ដូចខាងក្រោម៖