(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញពីពីលទ្ធផល នៃល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវ ទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត ហើយលទ្ធផលទាំងអស់នេះ គឺគិតត្រឹមថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ តទៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។

ក្រសួងធនធានទឹក បានបង្ហាញទៀតថា គិតមកដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហានេះ ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សារបស់ប្រជាកសិករ សម្រេចបាន ២២៤៥៨៩៧ហិកតា ស្មើនឹង៩១.៥១ភាគរយ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក៖