(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធីពិសេសពីម៉ាស្ទ័រគ្រីល ដោយផ្តល់ជូនកែវកូកាកូទ្បាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាម ដោយគ្រាន់តែទិញឈុតបាយ ដែលបានកំណត់ណាមួយ ចំនួន៥ឈុត ពីគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ម៉ាស្ទ័រគ្រីលទាំងអស់ ។

សូមរួសរាន់ឡើង សម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះ ញុំាហើយទទួលបានកែវអនុស្សាវរីយ៍ដ ដ៏ស្រស់ស្អាតភ្លាមៗ ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖  023 2222 50 ៕