(តាកែវ)៖ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គការ នៅស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ បានចេញធ្វើលិខិតបំភ្លឺមួយ បន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺម្នាក់ បានស្លាប់ពេលដឹកបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវ។

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតបំភ្លឺរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គការ៖