(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងបំភ្លឺជូន​ក្រុម​ប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ លើអត្ថបទច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ច និងការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន​កិច្ចការ​ព្រំដែន ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចហើយនោះ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបានឱ្យដឹងថា អត្ថបទច្បាប់ទាំងពីរនេះ ត្រូវបានរដ្ឋសភាបានអនុម័ត កាលពីថ្ងៃទី​១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នាសម័យប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៧ និងព្រឹទ្ធសភាបាន​ពិនិត្យឱ្យ​យោ​បល់ ឯកភាពទាំងស្រុងលើទម្រង់ និងគតិច្បាប់ដោយឥតកែប្រែក្នុងសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភា​ជាវិសា​មញ្ញ នីតិកាលទី៤ នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៕