(ភ្នំពេញ)៖ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស (ICS British International School) ជាសាខារបស់ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស (ICS International School) សាលាទាំងពីរនេះ មានកម្មវិធីសិក្សាដូចគ្នា ហើយសាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស នឹងបើកបវេស្សនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី នៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហានេះហើយ នឹងបញ្ចុះតម្លៃចុះឈ្មោះសិក្សា៥០% សម្រាប់សិស្សថ្មី (៥០% Discount on Enrolment Fee for New Students) ។ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស ទទួលចុះឈ្មោះសិស្សថ្មីចាប់ពីពេលនេះតទៅ ។

សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស មានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា៖ កម្មវិធីពាក់កណ្តាលថ្ងៃ៖ កុមារដ្ឋាន និងមត្តេយ្យម៉ុនតេសូរី (Montessori Nursery and Kindergarten) បឋមសិក្សាខេមប្រ៊ីជអន្តរជាតិ (Cambridge International Primary) កម្មវិធីពេញមួយថ្ងៃ៖ កុមារដ្ឋាន និងមត្តេយ្យម៉ុនតេសូរី (Montessori Nursery and Kindergarten) បឋមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Primary) និងមធ្យមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Secondary) កាន់តែពិសេស ដើម្បីឲ្យអនាគតសិស្សនិស្សិតឈានទៅរកភាពជោគជ័យនោះ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស បានសង្កត់ធ្ងន់លើ មុខវិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផងដែរ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទង៖ អគារលេខ២៥ ផ្លូវ៧៥ កែង៨០ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ខាងកើតឈាងខាងជើងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ , ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 999 779 / 023 999 772 ,គេហទំព័រ www.icsbis.edu.kh ,គណនីបណ្តាញព័តមានសង្គម៖ https://www.facebook.com/pages/ICS-British-International-School/836813176377920 និងវីដេអូ៖ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1121936891198879&id=836813176377920