(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអធិការកិច្ច នាថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងលោក ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច ជាមួយលោកស្រី ទេវ្យានី ឧត្តម ខូប្រាគតិ (DEVYANI UTTAM KHOBRAGADE) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច នាថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖