(ភ្នំពេញ)៖ លោក ប៊ិន ត្រឈៃ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងចំនួន០៥រូប។ លោក ទួន ថាវរៈ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ជាប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យ។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣នេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ៖