(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋសភា បានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយស្តីពីគោលការណ៍នៃការតែងតាំង​ទី​ប្រឹក្សា និងជំនួយការនៃរដ្ឋសភា។ លក្ខខណ្ឌនៃការតែងតាំងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការនេះ គឺដូចទៅនឹងការតែងតាំងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការក្នុងក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ សេចក្តីសម្រេចបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការតែងតាំទីប្រឹក្សា ឬជំនួយការ ដែលជាមន្ត្រីរាជការ មេធាវី ឬឧកញ៉ា អ្នកឧកញ៉ា មិនមានផ្តល់ឋានៈស្មើ និងប្រាក់បំណាច់នោះឡើយ។

ក្នុងមាត្រា១ បានបញ្ជាក់ថា សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកំណត់អំពីគោលការណ៍ លក្ខខណ្ឌ និងបែបបទ សម្រាប់ការតែងតាំងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការនៃរដ្ឋសភា ដែលរួមមាន ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការរដ្ឋសភា ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការប្រធានរដ្ឋសភា និងអនុប្រធានរដ្ឋសភា សម្តៅលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញមុខងារ។

ក្នុងមាត្រា៥ បានគូសរំលេចថា ការតែងតាំងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ​រដ្ឋ​សភា ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការប្រធានរដ្ឋសភា និងអនុប្រធានរដ្ឋសភា ត្រូវបំពេញតាមគោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌណាមួយដូចខាងក្រោម៖

១៖ មន្ត្រីនយោបាយ ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រប​ខណ្ឌ​ជា​មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីនគរបាល ឬយោធិន អាចទទួលបានការតែង​តាំង​ជាទីប្រឹក្សា ឬជំនួយការរដ្ឋសភា ដោយបានទទួលការផ្ដល់​ឋានៈ​ស្មើ បន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន និងប្រាក់បំណាច់កម្រិតណាមួយបាន។

២៖ ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា ឱ្យបំពេញ​មុខ​ងារ​ជា​ទីប្រឹក្សា ឬជំនួយការ រដ្ឋសភា ទីប្រឹក្សាឬជំនួយការប្រធាន​រដ្ឋ​សភា និងអនុប្រធានរដ្ឋសភាបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន មិនត្រូវធ្វើឱ្យប៉ះ​ពាល់​ដល់ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចជាមន្ត្រីរាជការ ហើយមិនមានការផ្តល់​ឋានៈ​ស្មើ និងប្រាក់បំណាច់ឡើយ។

៣៖ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល មន្ត្រីនគរបាលជាតិ និងយោធិន អាចទទួលការ​តែង​​តាំង​ជាទីប្រឹក្សា ឬជំនួយការនៃរដ្ឋសភា បន្ថែមលើមុខងាបច្ចុប្បន្ន​បានក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមន្ត្រីរាជការសាមីនោះ មិនទទួលបានការ​ផ្ដល់​ឋានៈស្មើ និងប្រាក់បំណាច់បន្ថែមកម្រិតណាមួយឡើយ។

៤៖ មេធាវី ឬអ្នកវិជ្ជាជីវៈសេរី ដែលកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈអាចទទួល​ការ​តែង​តាំងជាទីប្រឹក្សា ឬជំនួយការរដ្ឋសភា និងទីប្រឹក្សា ឬជំនួយការប្រធាន​រដ្ឋ​សភា និងអនុប្រធានរដ្ឋសភា ក្នុងលក្ខខណ្ឌ ដែលមិនមានការផ្តល់ឋានៈ​ស្មើ និងប្រាក់បំណាច់កម្រិតណាមួយឡើយ។

៥៖ មេធាវី ឬអ្នកវិជ្ជាជីវៈសេរី ដែលមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈអាចទទួលការតែង​តាំង​ជាទីប្រឹក្សា និងជំនួយការរដ្ឋសភា ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ​ប្រធាន​រដ្ឋសភា និងអនុប្រធានរដ្ឋសភា ដោយទទួលបានការផ្តល់​ឋានៈ​ស្មើ និងប្រាក់បំណាច់កម្រិតណាមួយបាន។

៦៖ បុគ្គលដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬគ្រប់គ្រង​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯកជន ឬបុគ្គលដែលទទួលបានគោរមងារឧកញ៉ា អាចទទួលបានការ​តែង​​តាំងជាទីប្រឹក្សា ឬជំនួយការរដ្ឋសភា ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមិនមាន​ការ​ផ្តល់ឋានៈស្មើ និងប្រាក់បំណាច់កម្រិតណាមួយឡើយ។

ក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះ ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ គិតចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ចូលជាធរមាននៃសេចក្តីសម្រេចនេះ ទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរដ្ឋ​សភា ទីប្រឹក្សា និងជំនួយការប្រធានរដ្ឋសភានិងអនុប្រធានរដ្ឋសភា ដែលត្រូវ​បាន​តែងតាំងរួចហើយ ទទួលបានការផ្ដល់ឋានៈស្មើ ត្រូវដាក់ពាក្យសុំនៅ​ក្រៅ​ក្របខណ្ឌដើម។ ផុតពីរយៈពេល ៦ខែនេះ ប្រាក់បំណាច់មុខងារ​ជា​ទី​ប្រឹក្សា និងជំនួយការត្រូវកាត់ផ្តាច់ និងជំនួសដោយប្រាក់បំណាច់​មុខងារ​នៅ​តាម​អង្គភាពដើមរបស់មន្ត្រី​រាជ​ការនោះ​វិញ។

សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី​ សម្តេច​វិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ក៏បាន​ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីគោល​ការណ៍​សម្រាប់ការតែងតាំងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការនៅក្នុងអង្គការ​នីតិ​ប្រតិ​បត្តិផងដែរ។

សេចក្តីសម្រេចទាំងនេះ ត្រូវបានគេមើលឃើញជាការធ្វើកំណែទម្រង់មួយ​លើការតែងតាំងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ ដែលជាចំណែកមួយជួយកាត់​បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិ៕