(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយ ចាត់តាំងលោក ម៉ាក់ សឿន ជាអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ទទួលបន្ទុករួម រហូតដល់ពេលមានអគ្គនាយកថ្មី ខណៈដែលអគ្គនាយកចាស់ លោក សូ ខនឫទ្ធីគុណ ត្រូវបានតែងតាំងជា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបិរស្ថាន៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចរបស់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទាំងស្រុង៖