(ភ្នំពេញ)៖ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង នៅថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាត ចំពោះការរិះគន់ថា «ក្រសួងសុខាភិបាលសម្ងំដេក» ដែលបានចុះផ្សាយលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ មានចំណងជើងថា «ក្រសួងខ្លះភ្ញាក់រលឹក ខណៈសុខាភិបាលសម្ងំដេក» និងសូមគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះលិខិតចំហ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានលិខិតរបស់មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង ទាំងស្រុង៖