(ភ្នំពេញ)៖ មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារ បានប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះលិខិតចំហរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បំភ្លឺ និងឆ្លើយតប ទៅនឹងការចុះផ្សាយលិខិតមិត្តអ្នកអាន ដែលចុះផ្សាយដោយ កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

លិខិតរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា «ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការរបស់មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្តព្រះវិហារទាំងអស់ សូមបដិសេធទាំងស្រុង ចំពោះអត្ថបទ ដែលចុះផ្សាយ ក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ដែលមានចំណងជើងថា៖ ក្រសួងខ្លះភ្ញាក់រលឹក ខណៈដែលក្រសួងសុខាភិបាលសម្ងំដេក»

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានលិខិត របស់មន្ទីរសុខាភិបាលទាំងស្រុង៖