(ភ្នំពេញ)៖ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស (ICS British International School) ជាសាខារបស់ សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស (ICS International School) មានកម្មវិធីសិក្សាដូចគ្នា  នឹងបើកបវេស្សនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហាខាងមុខនេះហើយ ។

សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស នឹងបញ្ចុះតម្លៃចុះឈ្មោះសិក្សា៥០% សម្រាប់សិស្សថ្មី នឹងទទួលចុះឈ្មោះសិស្សថ្មីចាប់ពីពេលនេះតទៅ ។សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស មានការសង្កត់ធ្ងន់លើមុខវិជ្ជា ភាសាអង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ។

ពិសេស សាលាអន្តរជាតិ អាយ ស៊ី អេស ប្រ៊ីធីស មានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា ៖

កម្មវិធីពាក់កណ្តាលថ្ងៃៈ កុមារដ្ឋាន និងមត្តេយ្យម៉ុនតេសូរី (Montessori Nursery and Kindergarten) បឋមសិក្សាខេមប្រ៊ីជអន្តរជាតិ (Cambridge International Primary)
កម្មវិធីពេញមួយថ្ងៃៈ កុមារដ្ឋាន និងមត្តេយ្យម៉ុនតេសូរី (Montessori Nursery and Kindergarten) បឋមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Primary) និងមធ្យមសិក្សាពីរភាសា (Bilingual Secondary)

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទង៖ អគារលេខ២៥ ផ្លូវ៧៥ កែង៨០ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ខាងកើតឈាងខាងជើងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ
ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ៩៩៩ ៧៧៩ / ០២៣ ៩៩៩ ៧៧២ និងតាមគេហទំព័រ www.icsbis.edu.kh ,គណនីបណ្តាញព័តមានសង្គម៖ https://www.facebook.com/pages/ICS-British-International-School/836813176377920 ,

វីដេអូ៖ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1121936891198879&id=836813176377920