(ភ្នំពេញ)៖ មជ្ឈមណ្ឌល​ភាសាអន្តរជាតិ មានបើកថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង និងពេញម៉ោងគ្រប់កម្រិត​សម្រាប់សិស្ស និស្សិតមាន បំណងចង់សិក្សា​ភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់ប្រើប្រាស់​ក្នុងអាជីព ឬការសិក្សា។

កម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់ មានបង្រៀនដោយគ្រូជនជាតិខ្មែរ និងបរទេស ដែលមានបទពិសោធន៍បង្រៀនយូរឆ្នាំ។ បន្ទប់សិក្សាធំទូលាយ មានផាសុខភាព និងមានឧបករណ៍​សិក្សាទំនើបៗ។ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀន ថ្នាក់ ESL/IEP ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ​តទៅ និងថ្នាក់ EPP ច័ន្ទ-សុក្រចូល​រៀនថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ និងថ្នាក់ EPP សៅរ៍-អាទិត្យ ចូលរៀនថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង​ទូរស័ព្ទ៖ 023 999 906, 023 999 907, 071 333 6777, 095 981 550, 016 596 013  ឬ​សាកលវិទ្យាល័យ PPIU ផ្ទាល់  (ទល់មុខវិទ្យាល័យបាក់ទូក)៕