(អាមេរិក)៖ ក្រុមហ៊ុន Apple បានចាប់ផ្ដើមបន្តវិនិយោគដើម្បី​ពង្រីកវិសាលភាព និងទីផ្សារបស់ខ្លួន ដោយថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple បញ្ជាក់ថា ខ្លួននឹងចំណាយលុយ ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីបើកមជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ ស្រាវជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៍ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Apple Insider នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា។

ប្រភពព័ត៌មានជិតស្និទ្ធបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Apple Insider ក្រុមហ៊ុន Apple បានចាប់អារម្មណ៍ខេត្ត Da Nang ​របស់​ប្រទេសវៀតណាម ដោយក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ជូនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនឲ្យទៅសិក្សា និង​ទាក់ទង​ជា​មួយ​រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីខែតុលា ឆ្នាំមុន ក្រុមហ៊ុន Apple បានបើកសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ ប្រទេស​វៀតណាម និងបានបើកហាងជាច្រើនកន្លែងផង៕