(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ បានធ្វើលិខិតចំហមួយ ដើម្បីបំភ្លឺ និងឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងលិខិតមិត្តអ្នកអាន ដែលបានចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ក្នុងលិខិតនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានភ្ជាប់នូវសមិទ្ធផលចម្បងៗជាច្រើនដែលសក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបាន និងបង្ហាញពីគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសុខាភិបាល របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី៕

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃលិខិតចំហរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖